Για την πλοήγηση


Κουφώματα Αλουμινίου


Η εταιρεία μας ALUMIL- Μποζίκης- Λουκατάρης, που βρίσκεται στη Νίκαια, βασισμένμη στην πολυετή της πείρα, ασχολείται με τα κουφώματα, πραγματοποιώντας όλες τις σχετικές με αυτά εργασίες. 

Αναλαμβάνει την κατασκευή τους καθώς και την αντικατάστασή τους σε τιμές συμφέρουσες για τα δεδομένα της εποχής.