Για την πλοήγηση


Κάγκελα


Ένα από τα πεδία εξειδίκευσης της εταιρείας ALUMIL- Μποζίκης- Λουκατάρης στη Νίκαια είναι και τα κάγκελα, τα οποία κατασκευάζουμε και τοποθετούμε άμεσα και οικονομικά. 

Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και την εμπειρία ανάλογων κατασκευών, γεγονός που εγγυάται άριστα αποτελέσματα, με βάση πάντα τις δικές σας επιθυμίες.